บริษัท อี.ซี.เอฟ. รับเบอร์อินดัสทรี จำกัด ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2521 ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี ในการเคลือบ (Rubber lining) ในวงการอุตสาหกรรมเพื่อป้องกันการกัดกร่อนของสารเคมี การสึกกร่อน การเสียดสีและความร้อนต่างๆ ในอุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมชุบโลหะ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เซรามิก อุตสาหกรรมเหมืองแร่ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี  และอุตสาหกรรมด้านอื่นๆ
                     
E.C.F. เรารับประกันให้กับลูกค้าของเราได้ในเรื่องของคุณภาพได้สูงสุดของชิ้นงาน ผลิตภัณฑ์ที่เหนือชั้นและการบริการที่โดดเด่น  กับความไว้วางใจที่ลูกค้ามอบให้กับเราเป็นเวลายาวนาน ความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ที่เรามีอยู่ เมื่อเทียบกับความต้องการอย่างสูงทางด้านอุตสาหกรรม…ECF มุ่งสร้างสรรค์งานสูงด้วยมาตรฐานพร้อมตอบสนองต่อลูกค้า จนเป็นที่ยอมรับของโรงงานอุตสาหกรรมภายในประเทศไทย โดยยึดมั่นในหลักการดังต่อไปนี้      
             
 Safety : ความปลอดภัย ECF.เราให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ ในหลักการทำงาน พนักงานที่ต้องปฏิบัติงานในที่ อับอากาศ ต้องผ่านการอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ (Confined space training course) ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมกำหนด
 
Honesty : ความซื่อสัตย์ ECF. เราทำงานอย่างตรงไปตรงมา ซื่อสัตย์สุจริต จริงใจ และเป็นธรรม
 
Ethics : จริยธรรม เป็นหลักการที่เรายึดมั่นอย่างเสมอมา ถือเป็นหลัการหนึ่งที่เราปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
 
Quality : คุณภาพ ECF. เราจะเน้นคุณภาพที่ดีที่สุด ในผลิตภัณฑ์ที่เราผลิต  ECF เรารับประกันชิ้นงานที่ผลิตทุกชิ้นงาน
 
Value : ความคุ้มค่า ECF. เราเลือกสรรวัตถุดิบที่เหมาะสมกับลักษณะการใช้งาน ทำให้การบริการของเราช่วยลูกค้าใช้งานในระยะเวลาที่ยาวนาน คุ้มค่ากับการเลือกใช้การบริการของเรา
 
Dependability : ความน่าเชื่อถือกว่า 30 ปี ในการดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมยาง เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ซึ่งเป็นผลจากการดำเนินธุรกิจที่น่าเชื่อถือของเรา
 
Service : การบริการ ECF เรามุ่งมันที่จะให้บริการกับลูกค้าของเรา สามารถปฏิบัติงานทั้งภายในโรงงานของเราหรือ ภายนอกสถานที่ แล้วแต่ความเหมาะสมกับงานแต่ละ Project

 

บริษัท อี ซี เอฟ รับเบอร์อินดัสทรี จำกัด

309 หมู่ 12 สุขสวัสดิ์ 84 ตำบลในคลองบางปลากด

อำเภอพระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 10290

Tel: 02-816-1258-9, 02-461-1619, 081-805-0754

Fax: 02-461-1584

E-mail: ecfrubber309@yahoo.com

http://www.ecfrubber.com